KWS

SALGADO

FAO 200

Utilisation icon cattle feed active

Raksturojošie rādītāji

  • ilgstoši audzēta Latvijā
  • piemērota vēlai sējai
  • augsta dīgšanas enerģija
  • sausumizturīga
  • vienmērīga nogatavošanās
  • laba veldres noturība
  • zaļās masas raža Vecaucē virs 40t/ha
  • sausnas saturs ražas novākšanas laikā virs 27%
  • sagremojamās sausnas rādītājs 72-73% robežās