KWS

AMBROSINI

FAO 220

Utilisation icon cattle feed active††† Utilisation icon biogas active

Raksturojošie rādītāji

  • 2011.gadā reģistrēta Lietuvā
  • Lielbritānijā augstražāigāka skābbarības nolūkiem audzētā šķirne
  • augsta dīgšanas enerģija
  • vienmērīga augu attīstība
  • labi sevi pierādījusi vieglās augsnēs
  • spēcīgs augs ar lielām vālītēm
  • izmēģinājumos cietes rādītāji robežās no 30-32%
  • sausnas rādītājs izmēģinājuma gados 110-123% pret standartu