KWS

ATLETICO

FAO 230

Utilisation icon cattle feed active††† Utilisation icon biogas active

Raksturojošie rādītāji

  • Latvijā tiek audzēta jau 3 gadus
  • laba izturība pret slimībām
  • zaļās masas raža sasniedz līdz 65t/ha
  • sausnas saturs 29.3-30.4%
  • stabila un augsta sausnas raža 18-20t/ha