KWS

Vasaras rapsis

Jau ilgstoši Latvijā šķirņu reģistrācijas izmēģinājumos kā standartšķirne tiek izmantota KWS selekcionētā šķirne Jerry.

Pēc 2 gadu izmēģinājumiem 2016.gada pavasarī Latvijā tika reģistrētas jaunās KWS hibrīdās vasaras rapša šķirnes Joy KWS un Joker KWS.

Sēklas tiek tirgotas sekojošos iepakojumos – līnijšķirnes 10kg maisos, hibrīdi - iepakojumā viena vienība pa 2milj. dīgstošu sēklu.

Sēklas apstrādātas ar fungicīdu TMTD.

Latvijā reģistrētās KWS vasaras rapša šķirnes – līnijšķirnes – Palma, Perfekt, hibrīdi – Jerry, Jazz KWS, Joy KWS, Joker KWS.

Vasaras rapša līnijšķirnes

Nosaukums Apraksts
FORTE FORTE ir agra un ražīga vasaras rapšu šķirne
PERFEKT PERFEKT ir vidēji vēlīna vasaras rapšu šķirne

Vasaras rapša hibrīdi

Nosaukums Apraksts
JULIUS JULIUS ir hibrīdā vasaras rapša šķirne